INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Deal Direct s.r.o., IČO: 09613358, se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Deal Direct“ nebo jen „my“), věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

A. KDO URČUJE, JAK BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

My v Deal Direct určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.

Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů, neboť provozujeme internetové stránky www.dealdirect.cz (dále jen „web“), prostřednictvím kterých nabízíme možnost inzerce pronájmu komerčních prostor, a vykonáváme tak kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů.

Za zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme a můžete u nás vykonávat svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů, která Vám náleží z titulu Vašeho postavení subjektu údajů, jak jsou tato blíže popsána v části H „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“. Dále nás můžete také kdykoliv kontaktovat s dotazem ohledně zpracování Vašich osobních údajů, a to způsobem uvedeným v části I „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Do zpracování Vašich osobních údajů mohou být zapojeny další osoby včetně správců a zpracovatelů osobních údajů, které jsou uvedeny v části F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

B. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

(a)       Identifikační údaje

Zejména Vaše jméno a příjmení, popř. identifikaci společnosti a Vašich zástupců. Tyto identifikační údaje zpracováváme v případě, že se registrujete na našem webu.

(b)       Kontaktní údaje

Zejména Váš telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit. Tyto kontaktní údaje zpracováváme v případě, že využijete registrace na našem webu.

(c)       Údaje o komunikaci s Vámi

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje o odeslání komunikace, záznamy komunikace a údaje o čtení zpráv.

(d)       Údaje o Vašem chování na webu

Užíváním prostředí internetu a prohlížením našeho webu automaticky odesíláte IP adresu svého zařízení. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Vaše zařízení. Pokud jste ve svém prohlížeči povolil/a ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači nebo mobilním telefonu. Více informací o používání cookies naleznete v části D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů“.

Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě na našem webu, umíme odečíst délku jedné návštěvy webu, úkony, které jste na webu prováděl/a, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našeho webu využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows, macOS, Android, iOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem. Více informací naleznete v části D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů“.

C. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí především od Vás samotných a vznikají zejména Vaším chováním na našem webu a naší komunikací s Vámi. Další osobní údaje získáváme v rámci naší činnosti, přičemž se jedná zejména o odvozené údaje z Vámi poskytnutých údajů.

D. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače či mobilního telefonu. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našeho webu od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Všechny tyto technologie budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále nazývat cookies.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá či používá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy;
 • zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
 • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu.

  Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, náš web nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytovat naše služby.

  Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejdéle 6 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

  Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o následující údaje:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na web;
 • záznamy o datové komunikaci mezi Vaším zařízením a webem.

Do Vašeho zařízení ukládáme z popsaných důvodů následující druhy cookies:

„Session management“  cookies, které umožňují rozpoznat uživatele, zapamatovat si jejich přístupové údaje, nastavení apod.

„Tracking“  cookies, které umožňují sledovat chování uživatele za účelem zlepšení uživatelského rozhraní a zážitku.

E. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Pokud navštívíte náš web nebo s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

(a)       Zajištění fungování a optimalizace webu

Takové zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmenem (d) je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění řádného a bezchybného fungování našeho webu a jeho správného zobrazení na Vašem zařízení. Zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel nám umožnuje zajistit fungování všech funkcionalit našeho webu, testovat nové funkce před jejich nasazením, abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z užívání našeho webu, a nastavit zobrazení našeho webu přesně pro Vaše zařízení, ať už se jedná o stolní počítač, tablet nebo telefon.

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje nejdéle po dobu 2 týdnů, v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

(b)       Naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů

Takové zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny (a), (b), (c), (d) je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a to konkrétně ochrany našich práv a zájmů (tj. právních nároků), kterými jsou vedení naší vnitřní evidence, včetně evidence Vašich požadavků, a kontrola řádného poskytování našich produktů a služeb a zákaznické podpory, a dále předcházení útokům na náš web a ochrana jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 5 let po Vaší návštěvě webu.

V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu a/nebo obhajoby našich právních nároků.

(c)       Propagace webu a informování o novinkách

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny (a), (b), (c), (d). Vaše osobní údaje takto zpracováváme například při zobrazování informací o webu a nejaktuálnějších novinkách.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu 6 měsíců, v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

(d)       Vylepšení našeho webu a služeb na základě jejich užívání

Takové zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny (a), (b), (c), (d) je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, a to konkrétně zlepšování webu a našich služeb, kterými jsou vyhodnocování návštěvnosti a funkčnosti webových stránek a jejich rozvoj a pořizování statistik souvisejících s využitím webových stránek a měření efektivity našeho webu.

Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu 6 měsíců, v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

F. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce (viz. část A „Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?“). To znamená, že my určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“. Takovými zpracovateli jsou:

(a)       Subjekty podílející se na provozu webu.

Spring systems s.r.o., se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČO: 24140422; DIČ: CZ24140422;
Deal Direct s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09613358; DIČ: CZ09613358

G. JAKÝMI TECHNICKÝMI A ORGANIZAČNÍMI OPATŘENÍMI ZAJIŠTUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zajištění úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů je naší prioritou, proto jsme přijali a udržujeme opatření, kterými zajišťujeme jejich bezpečné zpracování a ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, neoprávněným čtením, vytvářením, kopírováním, přenosem, neoprávněnou úpravou či před neoprávněným vymazáním záznamů Vašich osobních údajů nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití Vašich osobních údajů.

H. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

(a)       Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

(b)       Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

(c)       Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část pod písm. (e) „Právo vznést námitku proti zpracování“) osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

  Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“).

  (d)       Právo na omezenízpracování

  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v této části pod písm. (e) „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

  (e)       Právo vznést námitkuproti zpracování

  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

  Námitku můžete podat proti zpracování za následujícími účely:

 • zajištění fungování a optimalizace webu;
 • naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů;
 • propagace webu a informování o novinkách; a
 • vylepšení našeho webu a služeb na základě jejich užívání.

(f)        Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

I. JAK LZE UPLATNIT JEDNOTLIVÁ PRÁVA?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, dostupného na emailové adrese admin@dealdirect.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formulář byl odeslán. Děkujeme.