Český trh komerčních nemovitostí  zachraňují domácí investoři

Český trh komerčních nemovitostí zachraňují domácí investoři

Foto ilustrační

Během 1. čtvrtletí 2023 přesáhl objem investic do komerčních nemovitostí 477 milionů EUR, což je výsledek, který výrazně předčil původní očekávání. Příčinou těchto pozitivních čísel je jediná velká transakce do portfolia maloobchodních nemovitostí, která tvoří větší část z celkového čtvrtletního objemu investic. Právě díky této transakci tak nejvíc prostředků v uplynulém čtvrtletí směřovalo do segmentu retailu. Nejaktivnější byli v minulém kvartálu domácí investoři, jejich podíl tvořil dosud neviděných 87 %, vyplývá z analýzy trhu komerčních nemovitostí společnosti Knight Frank.

Co investoři nejčastěji nakupují? V uplynulém čtvrtletí dominovaly nemovitosti ze segmentu maloobchodu (57 %), následované výrobními a logistickými areály (27 %). Naopak kanceláře, které dlouhodobě představovaly podstatnou část transakcí, tvoří pouze 9 % z celkového objemu investic. O procento méně pak zájemci investovali do nájemního bydlení. „Investoři se zaměřují na nemovitosti, které v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu skýtají růstový či developerský potenciál. Jedná se o projekty s povoleními pro rozšíření nebo přestavbu, případně s možností kompletní změny užívání např. na byty. Tyto nemovitosti zpravidla generují stabilní výnos. Investoři díky tomu mají dostatečný prostor pro přípravu projektu,“ komentuje aktuální situaci na trhu komerčních nemovitostí David Sajner, partner a vedoucí oddělení prodejů ve společnosti Knight Frank.

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám probíhá na trhu korekce výnosů. V prvním čtvrtletí narostly výnosy u kanceláří a nákupních center o čtvrt procentního bodu, v ostatních segmentech ještě výrazněji – o půl procentního bodu. Lze očekávat, že korekce bude pokračovat i v průběhu tohoto čtvrtletí. „Na trhu se nyní objevují trofejní nemovitosti, které do portfolií vlastníků nezapadají z hlediska dlouhodobé strategie, většinou v souvislosti s požadavky na ESG. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době zahraniční institucionální investoři méně aktivní, získávají prostor realizovat akvizice atraktivních trofejních či komerčně zajímavých nemovitostí právě domácí investoři,“ doplňuje Sajner.

Očekávání dalšího vývoje 

Další vývoj situace na trhu bude do značné míry záviset na vývoji podmínek pro financování nemovitostí. Dokud nedojde ke snížení úrokových sazeb, které stanovují centrální banky, nelze očekávat pokles výnosů. Bude proto přibývat investorů, kteří budou ochotni přistoupit na vyšší výnos, než s jakým původně počítali. I nadále budou dominovat domácí investoři. Jejich výhodou je oproti zájemcům ze zahraničí znalost trhu, díky které jsou ochotni akceptovat zdánlivě vyšší rizikovost investice.

Celý investiční report za 1. čtvrtletí roku 2023 si můžete stáhnout níže. 


Formulář byl odeslán. Děkujeme.