ESG strategie pro komerční nemovitosti, čyři pilíře oblastí zájmu

ESG strategie pro komerční nemovitosti, čyři pilíře oblastí zájmu

Komplexní ESG strategie se stává nedílnou součástí rozvoje a moderní správy komerčních nemovitostí. Vychází z plánů EU v oblasti udržitelnosti, které si stanovily za cíl klimatickou neutralitu všech existujících budov do roku 2050. Spolu s tím se mění také přístup investorů. Ti do svého rozhodování, kam vložit peníze, stále více zapojují také kritéria společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Vlastníci a provozovatelé nemovitostí proto musí reagovat na rostoucí poptávku po dlouhodobě udržitelných a společensky odpovědných řešeních.

Plánujete přizpůsobit svou nemovitost budoucím ESG standardům? Přečtěte si o trendech v oblasti přeměny komerčních nemovitostí dle principů ESG

1/ Modernizace a renovace

Celá řada komerčních nemovitostí u nás bude v příštích letech modernizována a renovována za účelem snížení ekologické stopy a emisí. Důležitou roli v této oblasti budou hrát inovativní finanční produkty a pobídky, které mají za úkol urychlit přijímání a realizaci udržitelných projektů, které povedou ke klimatické neutralitě komerčních nemovitostí.    

 • Větší část starších komerčních nemovitostí čeká v příštích letech modernizace a renovace.
 • Cílem je snížení ekologické stopy a emisí a příprava na budoucí klimatickou neutralitu.
 • Očekávané inovativní finanční produkty a pobídky urychlí zavedení ekonomicky i klimaticky vyhovujících řešení.

2/ Podpora obnovitelných zdrojů energie

Potenciál v oblasti využití obnovitelných zdrojů je obrovský.  Vzhledem k narůstající spotřebě energie u komerčních budov budou investice do zelené energie stále nezbytnější a častější. Majitelům komerčních nemovitostí přinesou nejen finanční úsporu a soběstačnost, ale především snížení emisí CO2. Takzvaná zelená energie je prioritou nejen pro Evropskou unii, ale také pro celou řadu nájemců.

 • Investice do obnovitelných energetických zdrojů je pro vlastníky nemovitostí příležitostí k úsporám.
 • Cílem je snižování nákladů na energie, zlepšení stability dodávek, výroba energie bez emisí a snížení uhlíkové stopy.

3/ Odolnost budov vůči klimatickým změnám

Časté změny počasí a další extrémy jsou aktuálně typickým projevem klimatických změn nejen ve světě, ale i v České republice a předpokládá se, že budou stále intenzivnější. Jejich dopady jsou tak stále významnějším tématem i pro majitele komerčních nemovitostí. Zelená transformace budov bude vyžadovat celou řadu změn – počínaje využíváním inovativních stavebních dílů a materiálů, kvalitních izolací a stínicích prvků, přes chytré technologie až po zelené střechy a fasády.     

 • Narůstající extrémní klimatické jevy jsou aktuálním tématem i pro majitele komerčních nemovitostí.
 • Adaptace budov na změny klimatu je nevyhnutelná a bude vyžadovat celou řadu inovativních změn a řešení.

4/ Sociální faktory

Kromě enviromentálních dopadů se ESG zabývá i sociálními aspekty. Firmy a organizace již dnes kladou důraz především na spokojenost zaměstnanců v oblasti jejich práv, zdravotních a bezpečnostních standardů, rovnosti pohlaví a rovnosti v odměňování. Cílem je vybudování inkluzivního pracovního prostředí, které napomůže k větší spokojenosti zaměstnanců, a tak i dlouhodobému úspěchu společnosti.

 • Požadavky na kvalitu pracovního prostředí ze strany nájemců porostou.

ESG audit nemovitosti od Knight Frank   

Vlastníte komerční nemovitost? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme s nastavením ESG strategie. Vytvoříme pro Vás komplexní ESG audit nemovitosti, zahrnující popis klíčových nálezů, rizikových faktorů a doporučení, podložených časovým a finančním plánem.  

 • Výsledkem ESG auditu bude ESG Report & Ratingové hodnocení objektu, včetně detailního popisu klíčových nálezů a rizikových faktorů.
 • ESG Report je tvořen v souladu s mezinárodně uznávanými standardy ESG nefinančního reportingu (zpráva o udržitelnosti) zaměřeného na oblasti environment, social a governance (ESG).
 • Na konkrétních základech a ukazatelích postavíme návrhy řešení a doporučení, včetně prioritizace kroků.
 • Problematiku popíšeme srozumitelně a předložená doporučení budou podložena reálným časovým a finančním plánem.
 • Nezávislé a objektivní prověření našimi specialisty zvýší kredibilitu informací o Vaší nemovitosti.
 • Výsledný ESG audit report Vám odpoví na otázky ohledně budoucnosti Vaší nemovitosti v nadcházející dekádě a poslouží pro vypracování ESG strategie a jednání s Vaší financující bankou.

Pro více informací o ESG problematice:Formulář byl odeslán. Děkujeme.