Globální nemovitostní trh: Investice a trendy budoucnosti

Globální nemovitostní trh: Investice a trendy budoucnosti

Jak generace, technologie a udržitelnost formují globální nemovitostní trh

V současné době, kdy světové soukromé a rodinné bohatství neustále roste a technologický pokrok nabírá na rychlosti, se globální nemovitostní trh nachází na prahu zásadních změn. Tyto změny jsou formovány nejen generací jedinců s velmi vysokým jměním a jejich novými investičními preferencemi, ale také rostoucím důrazem na udržitelnost a inovace v oblasti technologií. V tomto článku se podíváme, jak tyto faktory ovlivňují poptávku po rezidenčních i komerčních nemovitostech a jaké příležitosti a výzvy to přináší investorům a developerům.

Obsah článku:

-        Globální bohatství a nemovitostní trh

-        Globální nemovitostní trh čekají změny. Investoři mění své preference

-        Vzestup privátních investorů na trhu komerčních nemovitostí

Globální bohatství a nemovitostní trh

V roce 2023 se počet jedinců s velmi vysokým jměním (UHNWI) po celém světě ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 4,2 % na 626 619 osob. Tento nárůst zcela kompenzoval pokles z roku 2022. Pokud jde o regionální rozložení, s nárůstem počtu UHNWI o 7,2 % vedla Severní Amerika, následovaná Blízkým východem (6,2 %) a Afrikou (3,8 %). Jediným regionem, který zaznamenal pokles jedinců s velmi vysokým jměním, byla Latinská Amerika.

Růst globální ekonomiky a zlepšení situace v klíčových odvětvích přispěly k nárůstu globálního bohatství. I přes pokračující zvyšování úrokových sazeb a rostoucí výnosy dluhopisů výrazně rostly v první polovině roku 2023 akcie, a to především díky nadšení z umělé inteligence. Ačkoli ve druhé polovině roku tento trend oslabil, pokles inflace a očekávání rychlejšího a razantnějšího snížení sazeb poskytly akciovým trhům nový impuls.

Během následujících pěti let se očekává téměř třetinové navýšení počtu jedinců s velmi vysokým jměním na celém světě. Jedná se o pozitivní výhled, ačkoliv oproti pětiletému období do roku 2023 je toto tempo znatelně pomalejší. Epicentrem tohoto růstu budou asijské země, především Indie (50 %), Čína (47 %), Malajsie (35 %) a Indonésie (34 %).

Globální nemovitostní trh čekají změny. Investoři mění své preference

Investice do komerčních nemovitostí na globální úrovni poklesly v roce 2023 o 46 % na 698 miliard USD, což je důsledek zvýšených úrokových sazeb a vyšších nákladů na financování. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl významný výpadek na straně amerických investorů, jejichž přeshraniční investice klesly meziročně o 52 %. Nejaktivnější byli privátní investoři, kteří jsou díky vlastnímu kapitálu odolnější vůči výkyvům v bankovním financování.

„Mnozí privátní investoři se v rámci svých investic do nemovitostí nesoustředí pouze na klasické komerční nemovitosti jako jsou kanceláře, průmyslové a logistické areály či rezidenční nemovitosti, ale zaměřují se na investice do tzv. trofejních nemovitostí. I přesto, že se obvykle jedná o investici s dlouhodobým investičním horizontem. Trofejní nemovitostí se na trhu objevují zřídka, a proto je o unikátní nemovitosti v atraktivních lokalitách vždy velký zájem. Prim v rozhodování hraje prestiž, jedinečná  historie či sentiment k dané nemovitosti, naopak návratnost a výnos vložených prostředků je až na druhém místě. Neboť privátní investoři nebývají závislí na dluhovém financování a rozhodují se sami dle svých priorit a vlastní strategie “   

Zdenka Klapalová, jednatelka Knight Frank

Výrobní a logistické nemovitosti tvořily čtvrtinu všech globálních investic. S objemem transakcí ve výši 174 miliard USD se tak staly nejvíce obchodovaným aktivem v historii. Zatímco segmenty průmyslových, logistických, maloobchodních a hotelových nemovitostí včetně projektů bydlení pro seniory svůj podíl v roce 2023 na celkových investicích zvýšily, segment kanceláří oproti roku 2022 mírně klesl z 25 % na 22 %. Podíl v sektoru nájemního bydlení se snížil z 30 % na 24 %. Meziroční pokles celkových investic se týkal v roce 2023 všech sektorů, přičemž nejmenší pokles zaznamenal segment bydlení pro seniory (-28 %).

S ohledem na to, že i ve druhé polovině letošního roku bude celý svět setrvávat v prostředí zvýšených úrokových sazeb, lze očekávat, že privátní kapitál bude nadále velmi aktivní a komerční nemovitosti zůstanou středem jeho pozornosti. Podle výsledků globálního průzkumu Knight Frank chce letos do segmentu komerčních nemovitostí investovat necelá pětina respondentů, přičemž největší zájem projevují investoři ze Středního východu (23 %) a Asie (21 %).

Poprvé za čtyři roky však změnili investoři své preference. Nejžádanějšími produkty budou letos nově segmenty nájemního bydlení a zdravotnictví. Podle průzkumu Knight Frank zaměří svou pozornost na nájemní bydlení 14 % respondentů. S těsným odstupem následuje sektor zdravotnictví, který preferuje 13 % respondentů. Na finální rozhodování však mohou mít vliv faktory jako je dostupnost investičních produktů, velikost trhu a konkurence. V poslední dekádě se jedinci s velmi vysokým jměním (UHNWI) nejvíce zaměřovali na tradiční sektory, jako jsou kanceláře, maloobchod a hotelnictví.

Vzestup privátních investorů na trhu komerčních nemovitostí

Privátní investoři, často s vlastním kapitálem, a tedy menší závislostí na financování, investovali významné částky do trhu s komerčními nemovitostmi, který globálně zaznamenal pokles o téměř polovinu oproti předchozímu roku. V České republice se objem investic snížil o čtvrtinu, přičemž čeští investoři stáli za většinou z těchto transakcí. V centru jejich zájmu byly maloobchodní prostory, kanceláře a rezidenční nemovitosti.“

Lenka Šindelářová, vedoucí poradenství a průzkumu trhu Knight Frank 


Formulář byl odeslán. Děkujeme.