Trh průmyslových nemovitostí ve 2. čtvrtletí 2023

Trh průmyslových nemovitostí ve 2. čtvrtletí 2023

“Vlivem nově dokončených a dosud neobsazených prostor a také poklesem poptávky ze strany e-commerce dochází k růstu neobsazenosti.

Nevyužité skladové prostory firmy nabízejí k podnájmu za flexibilnějších obchodních podmínek. Při pronájmu mají šanci uspět projekty, které nabídnou stavební připravenost v požadované kvalitě, zejm. s ohledem na trvale udržitelný provoz s využitím energie z přírodních zdrojů – např. tepelná čerpadla, či osazení a současně možné zprovoznění využití solární energie. Z celkového poptávaného objemu poptávek ve 2. čtvrtletí 2023 tvořily 60 % výrobní společnosti.

Došlo ke stabilizaci a nárůstu rozpětí poptávaných cen nájemného v rámci celého regionu ČR mezi 5,20 – 7,75 EUR/m²/měsíc.“

Markéta Vrbasová
Director, Head of Industrial & Logistics

  • Ve 2. čtvrtletí 2023 dosáhla celková pronajímatelná plocha moderních skladových a průmyslových prostor 11,40 milionu m². Největším logistickým trhem zůstala Praha a okolí, která představovala 31 % z celkové nabídky. Následovaly kraje Plzeňský s 15 %, Jihomoravský s 12 %, Moravskoslezský s 10 % a Středočeský s 8 %.

  • Nově dokončeno bylo 240 100 m², o 6 % více než v předchozím čtvrtletí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 57 % více. Celkem bylo na trh dodáno 24 hal v 19 průmyslových parcích. Nejvíce prostor se dokončilo v Plzeňském (27 %) a Středočeském kraji (26 %). Následoval kraj Ústecký s 13 % a Karlovarský s 9 %.

  • Největší dokončenou halou ve 2. čtvrtletí 2023 byla hala o velikosti 36 500 m² v Panattoni Pilsen Parku West II pronajata společnosti Shape Corp. Následovala hala o velikosti 21 300 m² v Prologis Parku Prague D1 Ostředek, která v době dokončení zůstala neobsazená, stejně jako další dokončená hala v tomto parku, která nabízí dalších 12 600 m².

  • Ve 2. čtvrtletí 2023 se ve výstavbě nacházelo 1,4 milionu m² skladových a výrobních ploch. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku šlo o 10% nárůst. Nejvíce ploch ve výstavbě (22 %) se nacházelo na území Karlovarského kraje, následovaly kraje Jihomoravský s 15 %, Plzeňský se 14 %, Ústecký s 12 % a Moravskoslezský s 11 %.

  • Neobsazenost se ve 2. čtvrtletí 2023 zvýšila již třetí čtvrtletí v řadě a dosáhla 1,8 %, v předchozím čtvrtletí to bylo 1,4 %. Neobsazenost v Praze a okolí však zůstala na velmi nízké úrovni 0,7 %. K nárůstu neobsazenosti přispěly především nově dokončené prostory, u kterých jsme evidovali 25% neobsazenost. Z tohoto důvodu zaznamenal největší mezičtvrtletní růst míry neobsazenosti Středočeský kraj (plus 3,7 procentního bodu) a Karlovarský kraj (plus 2,9 procentního bodu). Výraznější pokles neobsazenosti (minus 1,3 procentního bodu) byl zaznamenán pouze v Plzeňském kraji. V ostatních krajích zůstala neobsazenost nezměněna, nebo se zvýšila v průměru o 1,0 procentní bod.


Formulář byl odeslán. Děkujeme.